AC service

Dagens AC system ska kontinuerligt servas där köldmediet töms, vägs och renas för att sedan återfyllas. AC system tappar cirka 5-8% köldmedia/år och denna förlust gör att kompressorn får arbeta hårdare för att uppnå samma effekt vilket på längre sikt kan skapa kompressorhaveri. Ett AC system arbetar med temperaturer ner till under 0 och upp till 80 grader och varma och heta sommardagar kan trycket i systemet nå ända upp till 20 bar. Systemet har även utsatta delar som kondensorn som är placerad framför kylaren och utsätts för insekter, stenskott och på vintern salt.

Undvik dyra AC reparationer

Att regelbundet kontrollera och göra AC service när du lämnar din bil på vanlig service kan innebära stora kostnadsbesparingar i framtiden. Även om du inte märker någon tydlig försämring av din AC så rekommenderar vi våra kunder att du gör en AC-service varje år. Det ger ett bättre fungerande system och ger AC systemet en längre livslängd.

Varför ska du göra en AC service hos oss?

  • Utför AC service medan du väntar
  • AC reparationer & AC serivce på alla bilar
  • Lagerför reservdelar till alla AC system
  • Långsiktiga kostnadsbesparingar
  • Bättre AC funktion
  • Längre systemlivslängd

Boka en AC service på BW Motorteknik

Vi gör AC servicen medan du väntar. Om det behövs en reparation så hjälper vi er självklart med det med. Vi säljer även AC reservdelar till alla bilmodeller.

Boka en AC service hos oss redan idag!